25 nov. 2017

LAGERSTROEMIA VERBETERT LEVENSKWALITEIT VAN DIABETICI

Zelden kwamen we een natuurproduct tegen dat zoveel beschermende en positieve werkingen heeft op de bloedsuikerspiegel als de boom Lagerstroemia. De Lagerstroemia speciosa is een boom die van origine uit India stamt, maar ook voorkomt in andere landen in Zuidoost Azië. De lokale naam voor Lagerstroemia speciosa luidt in de Filippijnen “Banaba”.


De bevolking aldaar gebruikt de bladeren van deze boom om thee te trekken, die een reinigende en beschermende werking op de nieren heeft, ook die als gevolg van diabetes.

Het bijzondere van deze plant is dat het meerdere problemen die voorkomen bij diabetes type I of diabetes type II tegelijk aanpakt en zijn werking niet beperkt blijft tot één gezondheidsgebied.
Eén heel belangrijk effect is dat het extract uit de bladeren van deze plant de opname van bloedsuiker in de cellen bevordert en dus de bloedsuikerspiegel verlaagt. Dit wordt komt doordat bepaalde stoffen in Lagerstroemia zich net zoals insuline kunnen binden aan die receptoren op de lichaamscel die verantwoordelijk zijn voor de opname van glucose uit het bloed. Het verlaagt dus de bloedsuikerspiegel. Zeer belangrijk! Maar er is meer……

Het grote verschil tussen Lagerstroemia exact en insuline is dat insuline, net als enkele andere diabetes medicijnen, het neveneffect hebben dat ze je dikker maken. Niet bepaald handig als je probeert af te vallen om je hart en bloedvaten te beschermen tegen de afzetting van triglyceriden in de vaatwand.

Het tweede effect van deze stoffen uit de Lagerstroemia, komt van ellagitanninen, o.a met de namen Lagerstroemin en PGG, is juist dat ze de groei van vetcellen remmen! Deze tanninen zorgen voor een samentrekkende werking van de cellen waardoor geen vetten meer in de cellen worden toegelaten. Een zeer groot verschil met gangbare medicijnen, die juist een vervettende (adipogene) werking hebben!


Diverse studies laten zien dat een 100% insuline injectie hetzelfde effect heeft op de bloedsuikerspiegel als één met 50- 75% insuline en 25-50% Lagerstroemia extract. Als je dan ook nog eens tegelijkertijd kunt afvallen in plaats van aankomen, levert dat een hoopvol perspectief voor diabeten. Wellicht is het de overweging waard om eens door te spreken met uw behandelend arts.

Naast bovenstaande belangrijke werkingen zorgen weer andere stoffen in Banaba blad voor
1. Een verlaging van de glucoseproductie in de lever
2. Het stimuleren van glucose verbranding in de lever
3. Een toename van glutathion, deze stof kan o.a. bèta cellen in de
alvleesklier beschermen
4. Verlaging van de hoeveelheid triglyceriden in het bloed

Naast PGG en Lagerstroemin is een andere belangrijke werkzame stof in Banabablad, corosolzuur.
Er zijn meerdere internationale studies rondom corosolzuur uitgevoerd. Allen laten ze een positief effect zien ten aanzien van de verlaging van de bloedsuikerspiegel. Het effect is het sterkst bij mensen die last hebben van een postprandiale piek (een glucosepiek na de maaltijd) of met het metabool syndroom of prediabetes. Ook wordt door de inname van corosolzuur (min. 10 mg. per dag of meer, het beste is de werking in softgel capsules) de glucosetolerantie verbeterd bij een orale glucose tolerantietest na 90 minuten.

Diabetici die aan de slag willen met dit product moeten er rekening mee houden dat andere medicatie mogelijk bijgesteld moet worden omdat er anders gevaar bestaat voor hypoglycemie. Overleg altijd met je behandelend arts als je overweegt Lagerstroemia in te zetten als hulp bij diabetes type 1 of 2.

Lees meer op de website Diabetes Voorbij Diabetes Voorbij

Zijn Interne Glucosesensors de Benodigde Innovatie Diabetes Beter Te Managen?

Er is in de pers de laatste tijd veel aandacht voor
het gebruik van sensors voor patiënten met diabetes .
Vooral het geval van de jonge Polo en zijn moeder Mirjam,
die via Hart van Nederland aandacht kregen geeft duidelijk
aan dat sensoren wel degelijk een plaats verdienen in de
hedendaagse diabetes behandeling.  

Zie hier de link om het filmpje te bekijken:

Er zullen genoeg ouders zijn van kinderen met diabetes
die zich in het verhaal van moeder Mirjam zullen herkennen.

De kinderen spelen de hele dag en hebben vaak zelf niet in
de gaten wat de waarden van hun bloedsuiker zijn. Daarnaast
is 6-8 keer per dag prikken is voor zulke jonge kinderen
een enorme belasting, zowel voor hun leefpatroon als voor
hun lichaam dat onder de vele prikken te lijden kan hebben.
Dat het monitoren van de bloedwaarden van levensbelang is
zal duidelijk zijn. Te hoge of te lage bloedwaarden kunnen
schade veroorzaken aan de vitale organen.

Een onderhuidse geplaatste glucosesensor, die in een vroeg
stadium aangeeft wanneer er gevaar dreigt zal voor de
patiënt zeker een uitkomst kunnen bieden om de bloedglucose
waarden stabiel te houden.

Eén van de redenen dat verzekeraars deze methode nog niet
vergoeden was de jarenlange onzekerheid over de veiligheid
en effectiviteit van deze onderhuidse sensors. Een steeds
grotere groep diabetici gebruikt nu echter deze sensors
met goed resultaat.

Ook het Nederlandse Diabetes Fonds is voorstander van
vergoeding van de sensor door verzekeraars
bij bepaalde groepen diabetici. Volgens de berekeningen
van moeder Mirjam uit de reportage is de sensor voor de
verzekeraars even duur als het bloedprikken bij gevallen
die ten minste 6 keer per dag prikken moeten.

Wilt u meer weten over hoe ook u Diabetes onder controle
kan krijgen gaan dan naar deze website en ontvang het
GRATIS
Rapport met boordevol nieuws dat u eigenlijk niet 
mag missen.

De vraag blijft hoe belangrijk sporten/bewegen is bij Diabetes.

Is het effect sporten en bewegen op diabetes voldoende

Dan komt gelijk de vraag naar voren "hoe met name de
beweging en sport effect hebben op de suikerhuishouding,
vethuishouding en vetstapeling in de lever." Deze vraag
houdt vele onderzoekers al enige tijd bezig.

Zo zijn er een aantal onderzoeken bezig te onderzoeken wat
voor effect sporten en bewegen heeft op het ontstaan van
diabetes type 2. Het UMC Utrecht onderzoekt in samenwerken
met collega's van de Wageningen Universiteit en Universiteit
van Cambridge naar het effect van sporten beweging of
lichaamsbeweging een gunstige invloed heeft op de suiker-
en vethuishouding en vetstapeling in de lever.

Dit vierjarige onderzoek wordt mogelijk gemaakt dankzij een
subsidie van één miljoen Euro dat het Diabetes Fonds ter
beschikking stelt.

De vraag blijft hoe belangrijk sporten/bewegen is
met name bij Diabetes.

NIEUWE CONTACTLENZEN METEN JE BLOEDGLUCOSEWAARDEN!! DOORBRAAK VOOR DIABETICI


Waren contactlenzen ooit een godsgeschenk voor hen die maar wat graag van hun bril af wilden, een vergelijkbare ontwikkeling dient zich nu ook aan voor diabetici. Stelt u zich eens voor dat al die miljoenen diabetici wereldwijd het dagelijks meerdere malen bloed prikken achterwege kunnen laten. Slechts door een blik in de ogen weten ze hoe het met hun bloedsuiker niveau gesteld is en kunnen ze daarop actie ondernemen. Onderzoekers aan de Universiteit van Pittsburgh, Pennsylvania, onder leiding van professor Sandy Asher werken al vanaf de eeuwwisseling aan deze uitvinding die binnen afzienbare tijd een realiteit zal zijn en dat is goed nieuws! Zij ontwikkelden een contactlens waarin nanodeeltjes van composiet verwerkt zijn, die kan meten of je bloedsuiker waarden nog acceptabel zijn. De nanodeeltjes reageren op het glucosegehalte in het traanvocht en veranderen van kleur naar gelang de waarden van uw bloedsuiker veranderen. De technologie is in licentie gegeven aan het Pittsburghse bedrijf Vytrace Inc., die ze op de markt moet gaan brengen. We hopen dat dit binnen afzienbare tijd zal gebeuren.

Deze ontwikkeling zal de vrijheid voor de levensinrichting van diabetici vele malen groter maken, een plekje privé om even te prikken is dan niet langer nodig. Onderweg, tijdens een vergadering of op een feestje, alles wat je nodig hebt is een eenvoudig zakspiegeltje om te weten hoe het met je bloedglucose gesteld is en daarop actie te ondernemen, nu nog een sensor die vervolgens automatisch een insuline spuitje afgeeft op de ontvangen waarde en uw leven als diabeticus is totaal veranderd.

Meer Bewegen en Gezonder Eten Bewezen Effectief bij Bestrijding Diabetes type 2

Diabetes is een sluipende ziekte is die steeds sneller om zich heen grijpt en dat baart zorgen. Zeer verheugend is nu daarom het goede nieuws dat werd gepubliceerd door de Universiteit van Maastricht. Wat al langer vermoed werd door heeft nu ook een wetenschappelijke basis gekregen. Aangetoond is door onderzoekers van de universiteit van Maastricht dat een half uurtje extra bewegen per week de kans op Diabetes met 47% verkleint. De onderzoekers gaan er hierbij wel vanuit dat je dan een gemiddeld beweeg patroon hebt. Beweeg je weinig tot niet in de week dan is minimaal een half uur bewegen per dag vereist. Dat bewegen kun je tot uitdrukking laten komen op verschillende manieren. Het simpelste is om gewoon iedere dag een half uur te wandelen. Zo kun je bijvoorbeeld je boodschappen die je voorheen met de auto of met de fiets deed te voet gaan doen. Of je vraagt de buren of een bekende in de buurt of je een paar keer in de week met hun hond mag wandelen.

Voor de Maastrichtse onderzoekers, die onder de naam SLIM onderzoek doen naar het effect van bewegen ter voorkoming van diabetes is het zo klaar als een klontje. Meer bewegen in combinatie met een gezonder voedingspatroon of een dieet heeft overduidelijke effect op de gezondheid en de capaciteit van het lichaam om suikers op te nemen. Het krijgen van diabetes kan door voldoende beweging in combinatie met een gezond eetpatroon worden vermeden of uitgesteld en als je al diabetes hebt wordt de gevoeligheid voor glucose in je lichaam verbeterd. Een belangrijke factor bij het verkrijgen van dit resultaat is een goede begeleiding, ook wel levensstijl interventie genoemd. In het onderzoek werden mensen zeven keer per jaar gecoacht ten aanzien van hun eet- en leefgewoonten en bewegingspatroon. Het blijkt dus dat mensen die hun slechte gewoonten willen veranderen wel een stok achter de deur nodig hebben om de motivatie overeind te houden. Dat blijkt ook uit het feit dat bijna alle deelnemers aan de onderzoeken na 4 jaar hun nieuwe leefstijl toch weer gestaakt hebben.


Het SLIM programma krijgt daarom een vervolg. Men gaat onderzoek doen naar de reden waarom deelnemers hun nieuwe levensstijl staken. Ook zal onderzocht worden of de bereikte verbetering van de bloedsuikerwaarden tijdens de “trainingsperiode” voor langere tijd stand heeft gehouden.

Dit onderzoek ondersteunt de informatie die U ook in het boek “DiabetesVoorbij” kunt vinden. Bent U benieuwd naar de waardevolle informatie die u in het boek Diabetes Voorbij kunt vinden? Ga daarvoor naar de website www.diabetesvoorbij.com

IN ATLAS DIABETES CHALLENGE VERLEGGEN DIABETEN HUN GRENZEN


Het beklimmen van de hoogste berg van het Atlas gebergte, de Jbel Toubkal,in Marokko. Het vereist een zeer goede conditie en uithoudingsvermogen. Een uitdaging die ook mensen zonder diabetes type 2 al de rillingen over de rug kan laten lopen. Dat is dan ook precies de bedoeling. Bas van de Goor wil met zijn Bas van de Goor Foundation op die manier aandacht vragen voor de rol van sport bij diabetes.

Als ex- prof volleyballer voor het Nederlands team en diabeticus is Bas van de Goor dan ook als geen ander de aangewezen persoon om te laten zien dat je met diabetes niet in een hoekje hoeft te gaan zitten. Sterker nog, door het beoefenen van intensieve sport kunnen de nare gevolgen van diabetes met jaren worden uitgesteld of zelfs uitblijven

Onderzoek wijst uit dat mensen waarbij diabetes type 2 is geconstateerd en die vanaf dat moment de intensiteit waarmee ze bewegen of sporten gaan opvoeren al snel minder medicijnen en/of insuline nodig hebben. Het beoefenen van intensieve sporten zorgt ervoor dat het lichaam de aanwezige bloedsuikers makkelijker opneemt, de glucosereceptoren gaan openstaan en nemen beter bloedsuiker op uit de bloedbaan.

Om deze belangrijke rol van sport te benadrukken en om te laten zien dat je met diabetes gerust topsportprestaties kan leveren organiseert de Bas van de Goor Foundation regelmatig sportkampen, evenementen en uitdagingen voor mensen met diabetes. Zondag 12 september vertrekt hij met een team zeer gemotiveerde sporters en een medisch begeleidingsteam naar Marokko voor de Atlas Diabetes Challenge. Tijdens de beklimming van de berg zal er naast het genot van de sportieve prestatie ook onderzoek gedaan worden naar het effect van bewegen op de bloedsuikerspiegel en algehele gezondheid van een diabeticus. Te denken valt bijvoorbeeld ook aan de invloed van grote hoogte op de bloedsuikerspiegel.

Zo vlak voor de start kwamen de deelnemers afgelopen week nogmaals bijeen in Rotterdam. Daar kregen ze van burgemeester Aboutaleb een hart onder de riem gestoken kregen. Ook vertelde hij over de mooie vergezichten waarom de berg, die een hoogte van 4.167 meter kent, bekend staat.

Hij roemde het doorzettingsvermogen dat de deelnemers ten toon zullen gaan stellen en gaf zijn succes en vertrouwen aan de deelnemers mee, waarbij ook de verschillende ethnische afkomsten van de deelnemers niet onbesproken bleef. Al met al een mooie opsteker op weg naar deze spannende onderneming met de opdracht een kwalitatief leven voor mensen met diabetes.

Op 16 september zal de klim van start gaan, waarna op 23 september de hoogste top bereikt zal worden en de deelnemers op 26 september huiswaarts keren. De voorbereidingen van de deelnemers kun je alvast lezen in deze link

BOSBESSEN UITSTEKENDE HULP TEGEN HOGE BLOEDSUIKERSPIEGEL

Als je diabetes of prediabetes hebt ben je vaak afhankelijk van vele verschillende medicijnen. Deze medicijnen geven niet zelden onverwachte en ongewenste bijwerkingen. Iets waar je met een lichaam dat reeds uit balans is, niet op zit te wachten.

Het is dan ook fantastisch nieuws dat je nu ook op natuurlijke wijze je lichaam kunt ondersteunen. Met twee bosbessen smoothies per dag (kan ook van gevriesdroogde bosbessen) kun je je bloedsuikerspiegel weer beter in balans brengen.

Het is in alternatieve kringen al langer bekend dat de bosbes, die in gecultiveerde vorm blauwe bes heet, een gunstige invloed heeft op de opname van bloedsuikers uit de bloedbaan. Nu is er in “The Journal of Nutrition” ook een wetenschappelijk onderzoek dat deze positieve werking bevestigt.

Een groep van 32 mannen en vrouwen proefpersonen van rond de 50 jaar met obesitas en insuline resistentie, die in de risicogroep vallen voor het krijgen van diabetes kregen gedurende 6 weken iedere dag twee smoothies met 22,5 gram bosbessen erin verwerkt. Een controlegroep dronk dagelijks twee smoothies zonder bosbessen.

Na 6 weken was de capaciteit om glucose uit het bloed op te nemen met 10% toegenomen bij 10 van de 15 proefpersonen die de bosbessen smoothies dronken. Bij de controlegroep werd er slechts een verbetering geconstateerd bij 7 van de 17 proefpersonen.

Dit is het eerste onderzoek ter wereld dat op mensen uitgevoerde werd en de positieve werking van bosbessen op de bloedsuikerspiegel en insuline gevoeligheid aantoont. Eerder al werden de positieve effecten van bosbessen op de glucose opname bij muizen geconstateerd.

De resultaten van dit onderzoek zijn extra interessant als je bedenkt dat de proefpersonen in de testperiode geen dieet volgden en er een zelfde eetpatroon op nahielden als voorheen.

In het Boek Diabetes Voorbij stond al vóór de uitkomst van dit onderzoek de heilzame werking van bosbessen beschreven. In het boek “Diabetes Voorbij”, vind je nog veel meer van deze zeer effectieve hulpjes uit de natuur, die u ondersteunen om uw diabetes en hoge bloedsuikerspiegel de baas te blijven als u risico loopt om het te krijgen. Breng ook je moeder, vader, oma, opa, tante, buurman of buurvrouw met Diabetes op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom diabetes.