2 mrt 2021

MELK VERLAAGT VERMOEDELIJK KANS OP DIABETES

Dierlijke vetten staan vaak in de aandacht vanwege het verband dat ze schijnen te hebben met hart- en vaatziekten. Recentelijk komen ook meer positieve effecten aan het licht. Met name het positieve effect van melkvet lijkt aangetoond te kunnen worden. Eén effect is dat melkvet het optreden van diabetes type 2 lijkt tegen te gaan. Het minder voorkomen van diabetes bij mensen die veel melk en melkproducten consumeren werd al eerder aangetoond. Wetenschappers konden echter niet goed verklaren welk deel van de melk deze bescherming veroorzaakte. Ze waren vanwege deze onzekerheid terughoudend in het publiceren van deze uitkomsten omtrent de positieve effecten van het nuttigen van melk en melkproducten. Ook omdat het gangbare advies van diëtisten vaak juist gericht is op het verminderen van consumptie van dierlijke vetten. Het lijkt erop dat nu aangetoond is dat het vetzuur trans-palmitoleïnezuur, dat in melkvet voorkomt, verantwoordelijk is voor deze bescherming.

Dit kan voorzichtig geconcludeerd worden naar aanleiding van één van de onderzoeksresultaten uit de Cardiovascular Health Study , CHS, een langlopend onderzoek (sinds 1989) onder 4000 ouderen naar de invloed van hun leef- en eetgewoonten op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.
Het onderzoek naar de effecten van melk en het trans-palmiteïnezuur werd uitgevoerd door de Harvard Universiteit en vond plaats tussen 1992 en 2006. De resultaten werd recent gepubliceerd in Annals of Internal Medicine

Behalve een verminderde kans op diabetes hadden de onderzochten dankzij de hogere trans-palmitoleïnezuur niveaus in hun bloed ook minder vaak obesitas, een betere cholesterol – HDL cholesterol verhouding, minder last van insuline resistentie en minder eiwitten die duiden op ontstekingen.

Het lijkt er dus op dat het aan iedere diabetes patiënt of persoon die in de risicogroep valt en geen melkallergie heeft zeer aan te bevelen om met enige regelmaat melkproducten te nuttigen. Houd wel de gouden regel aan dat alles wat je met mate tot je neemt het meest positieve effect heeft.

Lees ook voor meer informatie het boek Diabetes Voorbij dat u op deze link kunt vinden Diabetes Voorbij